Điều khoảng dịch vụ

  • Cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ tại website benhvienthammygangnam.vn Bằng cách sử dụng benhvienthammygangnam.vn, bạn đồng ý với các điều khoản dưới đây.
  • Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản dịch vụ có liên quan tại benhvienthammygangnam.vn.
  • Vui lòng đọc các chính sách dưới đây để hiểu các điều khoản sử dụng. Trang web của chúng tôi không cung cấp lời khuyên y tế.

Trách nhiệm pháp lý của Bệnh Viện Thẩm Mỹ Gangnam và các bên cấp phép

Trách nhiệm đối với những rủi ro phát sinh từ việc sử dụng trang web và nội dung của Gangnam thuộc về người dùng trang web, không liên quan gì đến công ty cổ phần BVTM Gangnam

Thông tin trên benhvienthammygangnam.vn được truyền tải qua các bên trung gian không thuộc quyền kiểm soát và thẩm quyền của Gangnam và các nhà cung cấp của chúng tôi. Gangnam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, gián đoạn, hư hỏng hoặc lỗi nào của dữ liệu được truyền khi sử quý khách hàng sử dụng website benhvienthammygangnam.vn

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Gangnam cung cấp trang web và nội dung của nó trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG”. Gangnam, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi từ chối và bảo đảm, không giới hạn, đối với các bên thứ ba những bảo đảm thương mại về việc không vi phạm và phù hợp cho một mục đích cụ thể theo yêu cầu của pháp luật. Gangnam, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi không đảm bảo rằng:

  • Mức độ chính xác , thông tin có mức độ đáng tin cậy, đầy đủ nội dung, văn bản, hình ảnh, các mục đích truyền thông và liên lạc được cung cấp thông qua việc sử dụng trang web Gangnam.
  • Tuân thủ các quy định của chính phủ liên quan đến yêu cầu tiết lộ sản phẩm thuốc theo toa hoặc phê duyệt, hoặc tuân thủ các quy định của chính phủ về các công cụ phần mềm có liên quan đối với nội dung trang web của Gangnam.

Website của Gangnam không đưa ra bất kỳ lời khuyên về y tế nào

Tất cả nội dung trên website benhvienthammygangnam.vn, bao gồm văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ các nhà cấp phép của Gangnam và các tài liệu khác, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin này không thay thế cho ý kiến, chẩn đoán và điều trị của chuyên gia y tế. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên nói chuyện với bác sĩ và các chuyên gia đáng tin cậy khi bạn hỏi về các dịch vụ.

Trong trường hợp cấp cứu y tế, hãy liên hệ ngay với bác sĩ hoặc gọi 115. Chúng tôi khuyên bạn không nên dựa vào thông tin được cung cấp trên benhvienthammygangnam.vn. Mọi vấn đề phát sinh khi, dựa trên thông tin được cung cấp bởi nhân viên của Gangnam, những người được Gangnam mời hợp tác cung cấp nội dung và khách truy cập thêm nội dung vào Gangnam không liên quan đến Gangnam, đều là trách nhiệm của người thực hiện các thông tin trên.

Nội dung về sức khỏe và y tế trên trang web Gangwho có thể chứa nội dung liên quan đến sinh lý, giới tính tình dục. Nếu một người sử dụng trang web cảm thấy không thoải mái hoặc bị xúc phạm bởi nội dung đó, họ có thể ngừng sử dụng trang web.

Quyền hạn

Bạn đồng ý rằng tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ có thẩm quyền xét xử mọi tranh chấp hoặc vấn đề liên quan đến Gangnam hoặc trang web Gangam. Bạn cũng đồng ý tuân theo thẩm quyền cá nhân tại tòa án của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với mọi tranh chấp, bao gồm các khiếu nại liên quan đến Gangnam hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu phụ, người giám sát, ban quản lý, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nội dung của chúng tôi và các nhà cung cấp

Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không tính đến sự xung đột của các quy định pháp luật. Nếu tòa án có thẩm quyền xét thấy một điều khoản trong Điều khoản sử dụng không hợp lệ thì tính vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác trong Điều khoản này. Các điều khoản và điều kiện cũng như các quy định khác vẫn có đầy đủ hiệu lực. Việc từ bỏ các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.